หมาที่หล่อที่สุดในโลกการเป็นครอบครัวนั้นมันมีความสุขนะห้ามท้อแท้ อย่าท้อถอย


จัดทำโดย
ด.ญ.วรางคนา คำภิลัง
ด.ญ.นิศาชล ศรีพิทักษ์